Prawo spółdzielcze

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Świadczone na ich rzecz usługi obejmują zarówno pomoc prawną związaną z ich bieżącą działalnością (opracowywanie umów, sporządzanie opinii prawnych, dochodzenie przed sądem należności czynszowych), jak i prowadzenie negocjacji.