Prawo podatkowe

Kancelaria zapewnia doradztwo podatkowe zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców.
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe obejmujące:

– sporządzanie pism, odwołań oraz reprezentacja przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych,

– wnoszenie skarg i reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

– rozstrzyganie spornych kwestii podatkowych wraz z kierowaniem stosownych wniosków w zakresie uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych

– przygotowywanie opinii podatkowych, wybór długoterminowych strategii podatkowych oraz ich opracowywanie.