Prawo karne i karno-skarbowe

Nasze usługi obejmują sporządzanie pism procesowych (m.in. akty oskarżenia, odpowiedzi na akty oskarżenia, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zażalenia, apelacje), udział w czynnościach procesowych (w tym m.in. wizje lokalne, przesłuchania) oraz w szczególności reprezentowanie Klientów na sali sądowej.

Zakres naszych usług w sprawach karnych, obejmuje m. in.:

– obronę oskarżonego (podejrzanego)

– reprezentowanie interesów innych stron postępowania tj. pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego

– przestępstwa gospodarcze (obrona: członków zarządu spółek i prokurentów, przedsiębiorców w sprawach karno-skarbowych, przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych).